Supporting Scientific Events

Çok değerli üyelerimiz,

 

Bilimsel etkinlik koordinatörlükleri, etkinlik kapsamında sunulan bilimsel çalışmaların akademik dergilerde makale formatında yayımlanabilmesi için akademik dergi yayıncılarıyla yaptıkları görüşmeler neticesinde YAYIN OLANAKLARI başlığı altında bilimsel etkinliklere katılmak isteyen değerli katılımcılara duyurmaktadırlar. Bu kapsamda BMIJ Dergisi Editörlüğü olarak bazı bilimsel etkinliklere Yayımcı sıfatıyla destek vermekteyiz.  Bilimsel etkinliklerin koordinatörlükleriyle BMIJ Dergisi Editörlüğü arasında  sözleşme imzalanarak verilecek desteğin detayları kararlaştırılmaktadır. 

BMIJ Dergisi Editörlüğü, YAYIMCI olarak desteklediği Bilimsel Etkinlikleri hem dergi ana sayfasındaki "Desteklenen Bilimsel Etkinlikler" bölümünde ve hem de bu sayfada ilan etmektedir. İlan edilen bilimsel etkinlikler dışında başka bilimsel etkinlikleri desteklemediğimizi ve işbirliği yapmadığımızı saygıyla arzederiz.

 

DESTEKLENEN BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

 

 

 

 

 

BMIJ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ

bmijeditor@gmail.com