SOCIAL EXPENDITURE IN TURKEY: FUNCTIONALITY OF THE SOCIAL ASSISTANCE AND SOLIDARITY FOUNDATIONS

Selman YILMAZ, Kasım AKYÜZ
DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.400

Abstract

Throughout history, each state has sought to increase the welfare of its citizens more or less. With the industrial revolution and the rapid growth of urbanization as a part of it, the measures taken by states to achieve social welfare have also increased. In modern times, many states aim to minimize social class differences and to improve the socio-economic level of the lower social strata. Accordingly, states expand social expenditure spending. This study examines the Social Assistance and Solidarity Foundations’ functionality regarding social expenditure in Turkey. The study reveals that social protection benefits cover many socio-economic areas and the Turkish state, by being generous, has improved its efficiency by covering new circumstances in recent years. On the other hand, when compared to EU and OECD countries, there are still many steps that we need to take regarding social expenditure.

Keywords

Social Assistance and Solidarity Foundations; Social State; Social Expenditure

Full Text:

PDF (Türkçe)

References

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2013). Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler. Ankara. URL: https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013/taya2013trk.pdf

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2016). Düzenli Merkezi Yardımlara İlişkin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2017). Türkiye’nin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi. Ankara. URL: https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/uploads/pages/butunlesik-sosyal-yardim-bilgi-sistemi/turkce-versiyon.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) (2018). 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklar Hakkında Kılavuz. Ankara: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.

Can, Y. (2008). Düşük Ücret ve Çalışma Koşullarının İşçilerin Aileleri ve Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(15), 29-42. URL: http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21115/227430

CNN TÜRK (2018). Ağustos Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu. 27.08.2018. URL: https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/iste-yeni-aclik-ve-yoksulluk-siniri

Dama, N., & Toklucu - Sundaram, D. (2018). Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı. İstanbul: SETA. URL: https://setav.org/assets/uploads/2018/11/R123_S%CC%A7EY.pdf

Kuran-ı Kerim Meali (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

OECD (2018). Social Spending Indicator. DOI: 10.1787/7497563b-en

Riyazü’s Salihin (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://dibwebfiles1we1.blob.core.windows.net/webfiles/hadis.diyanet.gov.tr/UserFiles/Document/riyazussalihin_cild_1.pdf

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986). 3294 Sayılı Kanun. URL: https://eyh.aile.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanismayi-tesvik-kanunu

Titmuss, R. (2018). Essays on ‘the Welfare State’. Bristol: Policy Press.

TÜİK, Aile Yapısı Araştırması (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644

TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). URL: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24575

TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). Sosyal Koruma Kapsamında Yardım ve Maaş Alan Kişi Sayısı, 2008-2016. URL: http://tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=2429

TÜİK, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Analizleri (2008). URL: https://biruni.tuik.gov.tr/kadinasiddetdagitim/kadin.zul

Tümerkan Albayrak, E., & Birinci, M. (2017). Sosyal Devlet Modelleri: Sosyal Demokrat Model, İsveç-Norveç Örneği. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(1), 64-100. URL: http://dergipark.gov.tr/scd/issue/29973/323073

Yanık, C., & Kara, M. (2015). Küreselleşmenin Sosyal Devlet Anlayışındaki Dönüşüme Etkisi: Genel Bir Değerlendirme. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6), 8-25. URL: http://dergipark.gov.tr/hakisderg/issue/7580/99508

Yay, S. (2014). Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 147-162. URL: http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum/issue/5129/69937

Yılmaz, S. (2012). Türkiye’de Ailenin Dönüşümü. İstanbul: Divan Kitap.

Yılmaz, S. (2013). State, Politics, and Religion: Effects of Political and Social Change on the Relationship between State and Religion in Turkey, 2002-2012. Dissertation. University of Pittsburgh.

View Counter: Abstract | 0 PDF (Türkçe) - 0

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM