BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL

resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept puncak pass cita rasa catering anjing dijual

Dergi ISSN: 2148-2586

Duyurular

 

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Dergimizin de içerisinde yer aldığı TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ile ilgili bilgilendirme şu şekildedir:


TR Dizin’in, ÜAK Doçentlik Sınavı Başvuru Şartlarındaki durumu

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergiler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından 2016 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularından itibaren geçerli olacak Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları’na dahil edilmiştir.

 TR Dizin Kabul Dergi Listesine nasıl ulaşabilirim?

TR Dizin Kabul Dergi Listesi’ne http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden erişim sağlanmaktadır. Bu liste, 2015 yılında TR Dizin’de yer alan, 2016 yılında da derginin kriterleri sağlaması durumunda yer alması mümkün olan dergilerden oluşmaktadır.

 Geçmiş yıllarda TR Dizin’de yer alan dergi ve makale kayıtlarına nasıl ulaşabilirim?

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ adresinden tarama yaparak TR Dizinde kabul dergilerde yer alan makalelere erişim sağlanabilmektedir.

 TR Dizin ile DergiPark arasındaki fark nedir?

DergiPark ve TR Dizin ULAKBİM’in birbirinden farklı hizmetleridir. DergiPark, dergi yayımlama ve editöryal sürec-çlerin elektronik ortamda gerçekleştirmese imkan veren, dergi yönetim ve dergi barındırma hizmetidir. DergiPark, bir dizin değildir.

TR Dizin ise, konu uzmanları ve akademisyenlerden oluşan komiteler ile uluslararası geçerliliği olan dergi değerlendirme kriterlerine göre seçilen dergilerden oluşan bir dizindir.

 Dergilerin Index-Abstract bilgileri nasıl ifade edilir?

Derginin indekslenme bilgilerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler esnasında indekslerin yanı sıra;

  • derleme veri tabanları [örn. EbscoHost, ProQuest, vb]
  • katalog [örn. Süreli Yayınlar Kataloğu],
  • başvuru ve değerlendirme sistemleri [örn. ULAKBİM ODIS-(ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer almak üzere ve değerlendirmenin yapıldığı sistem)],
  • barındırma ve süreç yönetimi hizmetleri ile rehber niteliği taşıyan platformlar [örn. ULAKBİM DergiPark, ULRICH’s Periodical Directory vb.] ile
  • Açık erişim veri tabanları’nın (örn. Doaj v.b.)

da listelendiği görülmektedir.

 Sonuç olarak;

  • Uluslararası WoS (SCI, SSCI,A&HCI), Scopus gibi genel konulu atıf indeksleri,
  • Sociological Abstract, Psychological Abstract, Library and Information Science Abstract, ERIC, Index Medicus/Medline,Geobase,  PsycInfo,  IndexCopernicus, Chemical Abstracts, Food Sciences and Technology Abstracts, MathSci, Biological Abstract, CAB, Engineering Index, gibi uluslararası alan indeksleri,
  • TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı/Tıp Veri Tabanı/Yaşam Bilimleri Veri Tabanı/ Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı/Hukuk Veri Tabanı gibi ulusal alan indeksleri örneği olarak,

seçimli dergi kabul eden, kriterleri olan indekslerin derginin indekslenme bilgilerinde yer alması gerekir.

 Dizinler dışında kalan ve online erişimi amaçlayan veri tabanlarının bilgileri ayrıca belirtilebilir.

 Alan İndeksi Nedir?

Alan indeksi, belirli bir konu alanında, seçim kriterleri ile yayın kabul eden ve yayınların bibliyografik bilgilerinin verildiği (makalelerin/kitapların/tezlerin künyelerinin ve kimi zamanda özetlerinin yer aldığı) ve dizinler anlaşılmalıdır.

ULAKBİM TR Dizin

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız

 
Yayın Tarihi: 2016-02-02
 

YENİ SAYIMIZ YAYINLANDI

 
Dergimizin 2015 yılı 3. sayısı yayındadır.  
Yayın Tarihi: 2015-10-30
 

MAKALE BAŞVURUSU

 

DERGİMİZE NİSAN 2016 SAYISI İÇİN MAKALE BAŞVURUSU YAPILABİLMEKTEDİR. 

İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER

BMIJ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ

 

 
Yayın Tarihi: 2015-09-30
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 3, Sayı 3 (2015): Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi


Kapak SayfasıCreative Commons Lisansı
Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Üye Olunan İndeksler:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Başvuru Süreci Devam Eden İndeksler:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------